IANTD Intro to Cave Diver /Introductory Cave Diver/

 

Zapraszamy na kurs! IANTD Intro to Cave Diver – możliwość wzbogacenia swojej wiedzy i doświadczenia, tym razem o zasady nurkowania jaskiniowego.

Cel kursu

Program IANTD Intro to Cave Diver skierowany jest do doświadczonych nurków i polega na zdobywaniu przez nich podstawowej wiedzy i umiejętności, niezbędnej do swobodnego i bezpiecznego poruszania się w jaskini, wzdłuż głównej poręczówki. Dodatkowo umożliwia podniesienie poziomu sprawności, nauczenie się nowych technik oraz zweryfikowanie dotychczas stosowanej konfiguracji i sprzętu nurkowego.

Wymagania wstępne:

 • IANTD Overhead Diver lub równoważny (NSS/CDS, NACD or CDAA Cavern Diver),
 • Zalogowanych min 25 nurkowań, lub wystarczające doświadczenie (wiedzę i umiejętności, które mogą przekonać instruktora o wystarczającym przygotowaniu do kursu).
 • Ukończenie min 15 lat. (zgoda opiekuna, rodzica) lub 18 lat bez zgody opiekuna, rodzica.
 • Ważne zaświadczenie lekarskie, potwierdzające zdolność do nurkowania.

Program szkolenia / standardy kursu

Limity kursu:

 • Nurkowania realizowane mogą być tylko i wyłącznie wzdłuż głównej liny poręczowej, umożliwiającej bezpośrednie dotarcie do wyjścia (bez „jumps”)
 • Prosta nawigacja (kursant nie podejmuje „decyzji nawigacyjnych”).
 • Maksymalna głębokość 39 m.
 • Bez dekompresji.
 • Zarządzanie gazem: 1/3 przy butli pojedynczej, do maksymalnie 1/6 przy zestawie podwójnym. (każdy kursant musi posiadać min 1700 L gazu do oddychania będąc pod wodą)
 • Wszystkie obowiązkowe i zalecane przystanki bezpieczeństwa muszą być wykonane.
 • Minimalny czas denny w ramach tego kursu to 90 min, zrealizowane w ramach minimum 4-6 nurkowań.
 • Na 1 instruktora może przypadać max 1-3 kursantów (w zależności od przejrzystości wody).

Umiejętności ćwiczone w trakcie kursu:

 • Pozycja ciała i kontrola pływalności.
 • Właściwa praca płetwami. 
 • Poruszanie się z użyciem rąk.
 • Praca z kołowrotkiem i szpulką.
 • Poruszanie się wzdłuż głównej poręczówki.
 • Poręczowanie i używanie markerów.
 • Poszukiwanie zaginionej poręczówki.
 • Wycinanie się z zaplątanej poręczówki.
 • Dzielenie się powietrzem w szczególnych warunkach.
 • Poszukiwanie zaginionego nurka.
 • Poruszanie się bez maski; bez światła.
 • Symulacja awarii zaworów.
 • Dbałość o środowisko w jaskini.
 • Gospodarowanie gazem
 • S-drill przed każdym nurkowaniem (procedura dzielenia się gazem).
 • V-drill przed każdym nurkowaniem (ćwiczenie zakręcania zaworów).

Sprzęt wymagany w trakcie kursu: 

 • Dwa niezależne automaty (pierwszy i drugi stopień), jeden z automatów z długim wężem, długości około 2 metrów.
 • Butla z podwójnym zaworem lub dwie butle: podwójny zestaw butlowy z manifoldem ( twinset ) albo konfiguracja side mount.. Wybór konfiguracji zależy od posiadanych uprawnień nurka (zalecamy konfigurację side mount – osoby, które nie osiadają takich uprawnień, mogą je zdobyć, jeżeli dołączymy do powyższego kursu dodatkowo kurs w konfiguracji side Mount).
 • Zestaw kontroli pływalności.
 • Narzędzie tnące (zalecam używanie dwóch narzędzi tnących: nóż i sekator).
 • Jeden kołowrotek zapasowy/szpulka z minimum 30 m linki (zalecane 2 szpulki ).
 • Jeden kołowrotek główny z minimum 120 m linki.
 • Trzy niezależne źródła światła – jedno światło główne (zalecana latarka z akumulatorem zamocowanym na uprzęży), dwa światła backup-owe (zasilane bateriami). Każde ze świateł powinno mieć wystarczającą ilość światła na nurkowanie 1,5 h. 
 • Komputer nurkowy i tabele (zalecam używanie drugiego – zapasowego urządzenia do pomiaru czasu i głębokości np.: digital ).
 • Kompas.
 • Tabliczka lub wet notes.
 • Dwie maski.
 • Markery jaskiniowe: Strzałki i Ciastka.
 • Gumki do poręczowania.
 • Kask.

W cenie kursu zapewniamy:

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne,
 • podstawowe materiały szkoleniowe,
 • sprzęt nurkowy i specjalistyczny, 
 • gazy,
 • małe, maksymalnie 2-3 osobowe grupy szkoleniowe,
 • opieka instruktora WOPR ,
 • zabezpieczenie medyczne (instruktor pierwszej pomocy DAN, zestaw tlenowy),
 • kursant, który nie spełnia wymagań szkoleniowych, otrzymuje dodatkowy czas na doskonalenie umiejętności, aż do osiągnięcia zadowalającego poziomu.

Termin i miejsce kursu:

Kurs rozpoczyna się 30 stycznia 2015r. o godz. 18.00 w Centrum Nurkowym Diver24 przy ul. Wrocławskiej 20 w Poznaniu. Pozostałe terminy i miejsca spotkań ustalamy z uczestnikami kursu.

Kontakt: 

Roman Młodożeniec
Tel.: 605 660 237
61 85 30 997
61 2500 238
e-mail: info@diver24.pl