Prace podwodne

Prace podwodne

Wielkopolskie Centrum Działalności Podwodnej Diver, część swojej działalności opiera na wykonywaniu prac podwodnych. Mocna strona naszej oferty wynika z bardzo dobrze wyposażonego zaplecza sprzętowego. Zatrudniamy tylko profesjonalistów z bogatym doświadczeniem oraz odpowiedzialnych za powierzone im zadania. Sukces nasz, wynika z ponad 15 – letniego doświadczenia i szerokiej oferty na prace w zakresie robót podwodnych i hydrotechnicznych.

Wykonujemy min.:

 • prace podwodne i hydrotechniczne związane z obiektami budowlanymi, hydrotechnicznymi oraz inne specjalistyczne usługi podwodne i nawodne,
 • prowadzenie działalności nurkowej w zakresie ochrony środowiska wodnego,
 • usługi projektowe w zakresie budownictwa, instalacji wodnokanalizacyjnej, zanieczyszczeń oraz nadzorowanie tych prac,
 • eksploatacja kotłowni /hydroforni/ oraz sieci wodnokanalizacyjnych,
 • wykonywanie przeglądów, remonty oraz wydawanie ekspertyz o stanie budowli i urządzeń hydrotechnicznych,
 • dokumentacja podwodna,
 • przeszukiwanie dna,
 • odmulanie,
 • prace wydobywcze z pod powierzchni wody,
 • przegląd, oczyszczanie oraz remonty nabrzeży,
 • przeglądy ujęć wodnych,
 • cięcie oraz betonowanie podwodne.