Licencja na holowanie narciarza wodnego

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat, po przedstawieniu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki (legitymacja szkolna, studencka) otrzymują zniżkę za egzamin i patent.

 • Kod: MOTO-3
 • Dostępność: Tak, od ręki Tak, od ręki

Uprawnienia

 • Holowanie jachtem motorowodnym narciarza wodnego,
 • holowanie jachtem motorowodnym innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych (np. banan, koło, itp)

Wymagania

 • Ukończony 18 rok życia,
 • posiadanie co najmniej patentu Sternika Motorowodnego (Zdaniem MSiT osoba, która przystępuje do egzaminu na licencję, powinna posiadać wydany patent sternika motorowodnego. W związku z powyższym, do egzaminu na licencję motorowodną nie można dopuścić osoby, która egzamin na patent motorowodny zdała ale dokument ten nie został jeszcze jej wydany.)
 • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności na holowanie narciarza wodnego,
 • zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów motorowodnych.

Program Szkolenia 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu i wydanie licencji,
 • fotografia (3,5 x 4,5 cm),
 • zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów motorowodnych,
 • kopia patentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych,
 • ksero legitymacji szkolnej lub studenckiej u osób uczących się do 26 roku życia (uprawniające do zniżki).

W cenie kursu

 • Zajęcia teoretyczne (podstawowe materiały, sprzęt multimedialny, kadra szkoleniowa),
 • zajęcia praktyczne (sprzęt ratunkowy, sprzęt motorowodny, paliwo, kadra szkoleniowa).