Kursy motorowodne

Kursy motorowodne

Historia, związana ze sportem motorowodnym sięga roku 1865, kiedy to powstała pierwsza łódź motorowa z silnikiem spalinowym. Pod koniec XIX wieku na łodziach zaczęto stosować również silniki „samochodowe” a w 1907 roku pojawia się pierwszy przyczepny silnik zaburtowy. Jacht motorowy to statek o napędzie mechanicznym, przeznaczony do uprawiania sportu i rekreacji. Jacht taki, może być wyposażony w silnik spalinowy, hybrydowy czy elektryczny i poruszać się na wodach śródlądowych lub morskich.

Wody śródlądowe to jeziora, zalewy, rzeki uregulowane i nieuregulowane oraz kanały, natomiast akweny treningowe i osłonięte Morza Bałtyckiego, to wody w obrębie portów i wody przybrzeżne, określone w zarządzeniach dyrektorów urzędów morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie.

Miłośnicy żeglarstwa motorowodnego, oprócz pasji, wiedzy i umiejętności, muszą posiadać również odpowiednie kwalifikacje uprawniające do prowadzenia jednostek pływających o napędzie mechanicznym (jachtów motorowych – skuterów wodnych, łodzi pneumatycznych, poduszkowców, holowania narciarza wodnego oraz tzw. statków powietrznych). Uprawnienia takie (międzynarodowe, honorowane w Polsce i poza jej granicami), po odbyciu podstawowego szkolenia motorowodnego na stopień Sternika Motorowodnego lub wyższego na stopień Starszego Sternika Motorowodnego za pośrednictwem C.N.DIVER 24, wydaje PZMW i NW.

Dodatkowo, osoby bardzo aktywne mogą uzyskać Licencję na Holowanie Narciarza Wodnego czy też Licencję na Holowanie Statków Powietrznych. Patenty zdobyte i wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zachowują ważność w zakresie przyznanych tymi przepisami uprawnień. Mogą być one wymienione bez konieczności odbycia szkolenia i zdania egzaminu na patenty określone w rozporządzeniu, płacąc tylko za wydanie patentu

Uwaga

Informujemy, że pojawiło się od dawna oczekiwane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI /z dnia 9 kwietnia 2013 r./ w sprawie uprawiania turystyki wodnej. W związku z tym zmianie ulegnie szczegółowy opis kursów oraz cennik. Zainteresowanych odsyłamy do lektury Tutaj

Patenty

Dotychczas wydane patenty zachowują ważność w zakresie potwierdzanych nimi uprawnień i mogą zostać wymienione, na wniosek posiadacza. Szczegóły Tutaj