Motorowodny Sternik Morski

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat, po przedstawieniu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki (legitymacja szkolna, studencka) otrzymują zniżkę za egzamin i patent.

  • Kod: MOTO-2
  • Dostępność: Tak, od ręki Tak, od ręki