Sternik Motorowodny

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat, po przedstawieniu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki (legitymacja szkolna, studencka) otrzymują zniżkę za egzamin i patent.

 • Kod: MOTO-1
 • Dostępność: Tak, od ręki Tak, od ręki

Uprawnienia

 • Prowadzenie jachtów motorowych  po wodach śródlądowych,
 • powadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2  mil morskich (Mm) od brzegu w porze dziennej,
 • osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Wymagania

 • Ukończone 14 lat,
 • zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego.

Program Szkolenia

 • Wg wymaganej wiedzy i umiejętności  na poziomie Sternika Motorowodnego.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu i wydanie patentu,
 • fotografia (3,5 x 4,5 cm),
 • zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów motorowodnych,
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej, jeżeli osoba ubiegająca się o patent nie ukończyła 18 roku życia,
 • ksero legitymacji szkolnej lub studenckiej u osób uczących się do 26 roku życia (uprawniające do zniżki),
 • zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów motorowodnych.

W cenie kursu

 • Zajęcia teoretyczne (podstawowe materiały, sprzęt multimedialny, kadra szkoleniowa),
 • zajęcia praktyczne (sprzęt ratunkowy, sprzęt motorowodny, paliwo, kadra szkoleniowa).